danslessen promoten

Snel naar de tekst die voor jou van toepassing is:

Je lessen zijn … (klik op)

Zijn jouw (week)lessen incidenteel te bezoeken?

Danslessen die altijd incidenteel en door iedereen zijn te bezoeken worden gratis op de pagina “evenementen per dag” vermeld. De beperking is dat per dansschool/organisator in iedere week één les per gemeente met een datumregel wordt vermeld. Daarbij dient op je eigen site duidelijk te staan dat de lessen los of incidenteel door iedereen te bezoeken zijn.

De dansles die je gratis wil laten vermelden, geef je aan mij door via het formulier herhalend dansevenement. Geef tevens altijd door de eventuele zomerstop of andere langere (vakantie-)periodes dat de les stopt. Een dansles (bepaalde tijd/datum) kun je zelf altijd annuleren. Moet een les incidenteel verplaatst worden kun je dat via mail info@blotevoetendans.nu aan mij doorgeven.

Nadere uitleg:

– Met incidenteel en door iedereen te bezoeken wordt bedoeld dat niet alle lessen gevolgd hoeven te worden en dat er geen sprake is van een vaste groep of dat gestreefd wordt naar een vaste groep.  Met ‘iedereen’ wordt ook bedoeld ‘zonder ervaring’.
Dit komt o.a. tot uiting in het hanteren van een “losse les”prijs en het wordt duidelijk als “open les” gecommuniceerd op je site.
Wordt er bijvoorbeeld over “een vaste groep” gesproken en is instroom wel steeds mogelijk, is de vraag of deze lessen echt structureel incidenteel te bezoeken zijn. Om dit duidelijk te krijgen zal ik altijd eerst met de dansschool of docent overleggen.

– Met per dansschool/organisator kan één les per week/locatie gratis worden vermeld, wordt het volgende bedoeld. Stel dat een docent in de week één les in Utrecht en één les in Leiden geeft, worden beide datumregels gratis in de danskalender opgenomen. Stel dat een docent drie lessen geeft in Utrecht op verschillende dagen of op één dag, dan wordt er één datumregel opgenomen. De overige lessen kunnen dan betaald worden vermeld. De gewenste gratis vermelding kan met dit formulier worden doorgegeven.

de kosten van extra datumregels

Het vermelden van meer wekelijkse open danslessen op de pagina “evenementen per dag” van een dansschool/docent op één locatie is dus mogelijk. Namelijk €11,-* per kwartaal, per extra vermelding in de week.  Extra regels worden opgenomen na betaling. Restitutie wanneer lessen vervallen door bijvoorbeeld vakantie is niet mogelijk . Er worden maximaal vier datumregels in een week opgenomen.

meer open danslessen in de week?

Wil je meer dan vier lessen in de week vermelden en komen jouw cursisten uit een grote regio om jouw lespraktijk heen, dan is het plaatsen van een advertentiebanner een beter alternatief.
Deze banner wordt dan in een bepaalde regio en om de dag zichtbaar gemaakt. Dit dan een heel jaar lang.  Je kiest uit een beperkte lijst maximaal vijf plaatsen waar de banner is te zien.
(Disclaimer: de banner wordt alleen zichtbaar als de bezoeker van de site een zoeklocatie aangeeft op de danskalender.)
De banner kost dan € 50,-* per jaar (regionaal, en om de dag zichtbaar).

Weeklessen (doorgaande of vaste groep) toch vermelden?

Wil je toch iedere week je les (die niet incidenteel is te bezoeken) als datumregel vermeld hebben, dan kan dat. Wel beschouw ik het dan als een advertentie en promotie van jouw commerciële activiteiten. En dan dient dit er ook bij te staan. Bijvoorbeeld met de tekst: (adv.) doorgaande groep, mensen met ervaring kunnen hele jaar instromen. Voorbeelden van danslessen die hiervan gebruik zullen maken zijn onder meer tantricdance, biodanza, contactimprovisatie.
Kosten voor het vermelden van een wekelijkse advertentieregel is €36,- per jaar*.

Weeklessen gericht op het vormen van vaste groep

Het vermelden van wekelijkse tijdelijk open danslessen op de pagina “evenementen per dag” van een dansschool/docent op één locatie is dus ook mogelijk.

Voor weeklessen die bedoeld zijn om op termijn een vaste groep te vormen gelden de volgende voorwaarden:

– Dit kost €11,-* voor een kwartaal vermelding in de week.
– De betaling is bedoeld voor één weekles die maximaal 14 weken wordt vermeld, gerekend vanaf eerste lesdatum die op de danskalender is vermeld.
– Het wordt als een doorlopend evenement in de danskalender opgenomen.
– Je dient de vakantieperiodes of andere data dat de les vervalt tijdig door te geven altijd met begin en einddatum.
– Wanneer ik de gegevens moet veranderen van het doorlopend evenement (behoudens vakantie) zoals een andere dag, tijd of locatie, dan zie ik dat als het opnemen een nieuw evenement met de daarbij horende voorwaarden. En voor iedere (nieuwe/veranderde) weekles die ik als doorlopend evenement opneem, geldt het dan actuele tarief.
– Het vermelden van een les die bedoeld is om een groep te vormen kan maximaal een half jaar. Daarna geldt het tarief en voorwaarden zoals hiervoor staan bij “vaste groep vermelden”.

*) Ik maak gebruik van de zogenaamde KOR regeling voor zelfstandigen en bereken daarom geen BTW.

Voor wie is dit alles interessant?

Voor docenten die gespecialiseerd zijn danslessen in bijvoorbeeld NIA, biodanza, tantricdance, 5-Ritmes, open floor,  movement medicine, contactimprovisatie, dansimprovisatie, yoga-dans, trancedans, butoh, afro-dans, chakra-dance.

Uitwisseling dienst?

Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Dit kan door mee te werken aan het promoten van de danskalender door een banner te plaatsen op je site (formaat in overleg).
Wanneer je een banner van de danskalender op je (home)pagina plaatst op een duidelijk zichtbare plaats, is de vermelding van de tweede (nieuwe of veranderde) weekles gratis zolang de banner van de danskalender er op jouw site staat!

Algemene beschrijving dansschool/docent altijd gratis

Op de pagina (wekelijkse) lessen kan gratis het aanbod van de dansschool/docent per gemeente worden vermeld. Dus de docent die bijvoorbeeld in Utrecht en Leiden lessen verzorgt, kan zichzelf twee keer vermelden. Je geeft de informatie door met dit formulier.

 

danslessen beweging contact
de danskalender met meer dan 4000 bezoekers per maand