Formulier voor het doorgeven van een terugkerend dansevenement

danskalender.nl

dus bedoeld voor een dansactiviteit (workshop, feest, open les) dat met een bepaalde regelmaat terug komt:

promotie van open danslessen

Voor open (dus incidenteel of los te bezoeken) danslessen geldt dat per dansschool/organisator/docent in een gemeente of locatie één vermelding gratis kan worden opgenomen. Voor promotie van meer lessen lees deze informatie.
Is promotie van jouw lessen gewenst, stuur dan de gratis vermelding (bijvoorbeeld een weekles) met dit formulier en stuur tevens een mail naar mij, met de andere dagen/tijden met verwijzing naar het doorgegeven gratis evenement. Hiervoor ontvang je een nota. Na ontvangst van de betaling wordt het terugkerend datumpatroon opgenomen (bijv. iedere donderdag open les van 20u-21.30u) voor één jaar.