Het gesprek

verbindend communiceren met de ander en… met jezelf in gesprek

Voor mij is de essentie van verbindend communiceren: luisteren en spreken met het hart.
In de jaren dat ik werkzaam was in het onderwijsmanagement, heb ik een cursus dynamische oordeelsvorming gevolgd. Dat maakte mij bewust van de primaire reacties die ikzelf en zoveel mensen ook hebben. En ook hoe de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens werken in sociale processen en gesprekken. Ik leerde daardoor meer open vragen te stellen, daarmee mijzelf en anderen te helpen bij het objectiveren van primaire reacties. Met als doel om in een groepsgesprek of vergadering te helpen vanuit heldere conclusies veel meer realistische besluiten te nemen. En als dat lukt geeft dat de gespreksdeelnemers innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten.

Na enkele cursussen ‘geweldloze communicatie’ te hebben gevolgd, werd het mij duidelijk hoe belangrijk het uiten van behoeften zijn. Door uit te gaan van behoeften ontdekt je dat er met de ander veel meer gemeenschappelijkheid bestaat en die ontdekt dat zelf ook. Rosenberg (grondlegger van de Nonviolent Communication) zegt dat behoeften nooit strijdig zijn, alleen oplossingen kunnen dat zijn. Over behoeften hoeft men dus niet te onderhandelen en over oplossingen kan dat vaak heel goed. Geweldloze communicatie is geschikt voor het persoonlijke leven en voor de zakelijke omgeving. Ook bij schriftelijke communicatie, bijvoorbeeld in situaties waar weerstand van de doelgroep mag worden verwacht. Men kan op die manier helderheid geven en respect bewaren.

Klik op het volgende plaatje voor een korte film over Verbindende Communicatie:

verbindende communicatie
oefenen van verbindende communicatie

Luisteren om te begrijpen

Vaak luisteren we om te reageren. Het gesprek krijgt direct een ander karakter wanneer we dat proberen te vermijden en hierbij een andere houding aannemen. Dit kan zeker helpen in (je) relatie, maar ook in een groepsgesprek. Van het NRC artikel “Luisteren om te begrijpen” is ook een pdf-document te lezen.

Mocht je het artikel hierboven niet kunnen lezen (bijv met mobiel of iPad) is het bestand: Luisteren om te begrijpen te downloaden en met een pdf-reader te lezen.

Geïnteresseerd in een cursus? Een overzicht van gecertificeerde trainers in Geweldloze of Verbindende Communicatie is hier te vinden.

een ander gesprek: de dialoog

In 2013 werd ik gespreksleider in Zeist bij de dialoogtafels. Tegenwoordig worden vaak in buurten en gefaciliteerd door de Gemeente dialoogtafels georganiseerd. Ook bedrijven ontdekken deze prettige wijze van gesprek. De methodiek die Nederland in Dialoog hanteert, is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry. Dit sluit ook goed aan bij de hiervoor beschreven verbindende communicatie.

De vier stappen die aan een dialoogtafel worden doorlopen zijn
1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

De gespreksregels voor de dialoog
  • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen
  • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover
  • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid
  • Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’)
  • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen
  • Stel oordelen uit en onderzoek ze
  • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken

Als  gespreksbegeleider bevorder ik daarmee het vertrouwen en oprechtheid in het gesprek. Zodoende is er ruimte voor ieders persoonlijk verhaal en kan er echt de verbinding ontstaan tussen de deelnemers aan het gesprek. En als (tijdelijk) hulpmiddel om het echte luisteren te beoefenen, gebruik ik graag  ‘de praatstok’.

Aan de Dialoog ligt ook ten grondslag het Afrikaanse gezegde “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”.

Tarief

Voor € 130 per dagdeel van 3 uur* of  € 50 per uur* wil ik graag een gesprek begeleiden, in werk of privé, om problemen te verhelderen en vragen duidelijker te krijgen. Graag help ik je met het oefenen van de Dialoog en Verbindende Communicatie in je organisatie of werk- of privésituatie.

*) excl. reiskosten van 25ct per km. Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

individueel gesprek

Daarnaast is een individueel traject mogelijk, lees meer over mijn coachingsaanbod.