Het gesprek

verbindend communiceren

Voor mij is de essentie van verbindend communiceren: luisteren en spreken met het hart.
In de jaren dat ik werkzaam was in het onderwijsmanagement, heb ik een cursus dynamische oordeelsvorming gevolgd. Dat maakte mij bewust van de primaire reacties die ikzelf en zoveel mensen ook hebben. En ook hoe de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens werken in sociale processen en gesprekken. Ik leerde daardoor meer open vragen te stellen, daarmee mijzelf en anderen te helpen bij het objectiveren van primaire reacties. Dit alles om een groep in gesprek of vergadering te helpen vanuit heldere conclusies, veel meer realistische besluiten te nemen. En als dat lukt geeft dat innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten.

Na enkele cursussen ‘geweldloze communicatie’ te hebben gevolgd, werd het mij duidelijk hoe belangrijk het uiten van behoeften zijn. Door uit te gaan van behoeften ontdekt je dat met de ander er veel meer gemeenschappelijkheid bestaat en die ontdekt dat zelf ook. Rosenberg zegt dat behoeften nooit strijdig zijn, alleen oplossingen kunnen dat zijn. Over behoeften hoeft men dus niet te onderhandelen en over oplossingen kan dat vaak heel goed. Geweldloze communicatie is geschikt voor het persoonlijke leven en voor de zakelijke omgeving. Ook bij schriftelijke communicatie, bijvoorbeeld in situaties waar weerstand van de doelgroep mag worden verwacht. Men kan op die manier helderheid geven en respect bewaren.

In 2013 werd ik gespreksleider bij de dialoogtafels die ook in Zeist worden georganiseerd, vaak in buurten en in opdracht van de Gemeente. De methodiek die Nederland in Dialoog hanteert, is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry.

De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn
1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

De gespreksregels voor de dialoog
  • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen
  • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover
  • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid
  • Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’)
  • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen
  • Stel oordelen uit en onderzoek ze
  • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken

Als  gespreksleider bevorder ik daarmee het vertrouwen en oprechtheid in het gesprek. Zodoende is er ruimte voor ieders persoonlijk verhaal en kan er echt de verbinding ontstaan tussen de deelnemers aan het gesprek. En als (tijdelijk) hulpmiddel om het echte luisteren te beoefenen, gebruik ik graag  ‘de praatstok’.

Aan de Dialoog ligt ook ten grondslag het Afrikaanse gezegde “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”.

Tarief

Voor € 150 per dagdeel van 3 uur* of  € 50 per uur* wil ik graag een gesprek met meerdere mensen begeleiden, in werk of privé, om problemen te verhelderen en vragen duidelijker te krijgen. Graag help ik je met het tot stand brengen het oefenen van de Dialoog in je organisatie of werksituatie.

*) excl. reiskosten van 25ct per km. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

coachingstraject

Daarnaast is een individueel coachingstraject mogelijk, lees meer over mijn coachingsaanbod.