Voor het doorgeven van een meerdaags dansevenement op de

danskalender.nl

een dansevenement (festival, vakantie, workshop, cursus) van aaneengesloten dagen:

(Voor het aankondigen van een danscursus kan gratis de eerste datum in de dansagenda per dag worden opgenomen (gebruik dan formulier ‘incidenteel’). Wel moet deze aankondiging een echt open les zijn, bijvoorbeeld om een cursus te promoten. Al met al is voor een danscursus of jaartraining en zo, het adverteren met een banner* het meest geschikt. Zeker wanneer de cursus uit meerdere dagen bestaat die niet aaneengesloten zijn.)